Bwydlen

Bydd y canlynol yn rhoi help i chi ddysgu pa alergenau sydd yn ein prydau

C – Seleri   Cr – Cramenogion   D – Cynnyrch Llaeth   F – Pysgod   E – Wyau   SD – Swlffwr Deuocsid   L – Lwpin   N – Cnau   S – Soia   MO – Molwsgiaid   P – Cnau daear   M – Mwstard   G – Glwten   SS – Hadau sesame   V – Addas ar gyfer llysieuwyr   VG – Addas ar gyfer feganwyr

Rhywbeth bach

Olifau wedi’u marineiddio mewn perlysiau £3.95 (SD, VG)

Chorizo bach wedi golosgi, feta hufennog ac oregano £4.50 (D, M, SD)

Bara ffres gyda menyn cartref â blas £3.95 (D, G)

Cocos wedi piclo £3.95 (MO, SD)

Wystrys gyda’u cregyn wedi agor 1, 2 neu 3 – plaen neu gyda Tabasco neu sibols mewn finegr gwin coch £4.95 / £7.95 (MO, SD)

Ar yr ochr

Sglodion trwchus £3.50

Sglodion â chroen £3.50

Tatws stwnsh â menyn £3.50 (D)

Pys wedi’u brwysio, letys gem wedi gwywo, nionod bach ‘steil Ffrengig’ £3.50 (D)

I ddechrau

Cawl tatws melys, corbys, leim a chnau coco, bara cartref ffres £5.95 (G, V, VG)

Salad betws cartref wedi rhostio a mwyar picl, croutonau, blas basil £6.95 (D, E, G, V, SD)

Hwmws cartref, molasses pomegranad, corbys crensiog a bara fflat wedi tostio £5.95 (G, SS, V, VG)

Hwyaden crensiog, salad roced a melon dŵr, dresin pomegranad a sesame £7.95 (SD, SS, CE)

Calamari crensiog, saws Marie Rose sbeislyd a lemwn £6.95 (D, E, G, M, SD)

Salad niçoise eog ‘mwg poeth’, olifau du, wyau wedi berwi, brwyniaid a ffa Ffrenig £8.95 (E, F, SD)

Paté iau cyw iâr gyda siytni cartref a brioche wedi tostio £6.95 (D, E, G, SD)

Prif gyrsiau

Stecen blodfresych wedi’i marineiddio mewn cwmin, dhal ffacbys coch a phys hollt, corbys crensiog, iogyrt a silantro bach, bara fflat £13.95 (G, V, VG)

Risotto madarch gwyllt a gwenith wedi’i goginio’n araf £12.95 (G, V)
Ychwanegwch gyw iâr £3.95

Aubergine wedi’i dorri a’i goginio mewn harissa, salad quinoa coch cynnes, pomegranad, pralin mintys a chnau Ffrengig £13.95 (N, V)

‘Bourguignon’ boch cig eidion wedi’i frwysio, tatws stwnsh â pherlysiau £15.95 (D, SD, CE)

Halibwt wedi ffrio mewn padell, puree blodfresych hufennog, tatws menyn wedi’u gwasgu a phesto cnau cyll £21.95 (D, F, N)

Celog wedi’i rostio â chrwst perlysiau, ffacbys puy wedi’u brwysio, nionod perl a phancetta £16.95 (F, G, SD, CE)

Pastai ‘bugail’ hwyaden, stwnsh gwreiddlysiau, moron chantenay â menyn £15.50 (CE, D, SD)

Pysgodyn mewn cytew cwrw a sglodion, saws tartare, pys slwtsh a lemwn £14.95 (D, E, F, G, SD)

Byrgyr cig eidion Cymreig Oyster Catcher, caws wedi toddi, sglodion â chroen a’n relish byrgyr tryffl cartref £14.95 (E, D, G, M, SD)

Stecen syrlwyn 8owns wedi grilio, tomatos wedi’u sychu, salad berwr y dŵr a sglodion trwchus £19.95
Ychwanegwch saws pupur £2.95 (D)

Pwdin

Detholiad o hufen iâ a sorbet Môn ar Lwy. Gofynnwch i gael gwybod beth sydd ar gael heddiw £4.50 (D)

Crème brûlée cardamom, bisged teisen Berffro £5.95 (D)

Teisen gaws siocled a cheirios, hufen fanila £6.50 (D)

Pwdin taffi gludiog cartref, saws cyflaith menyn, hufen iâ fanila £5.95 (D)

Pot siocled tywyll, mwyar duon â blas gwin cynnes £5.95 (VG)

Detholiad o gaws Cymreig, siytni cartref a bisgedi £9 (CE, D, G, SD)

Diodydd Poeth

Espresso sengl neu ddwbl – £2.55/£3.45

Americano – £2.85

Cappuccino – £2.95

Café latte – £2.95

Coffi â llefrith – £2.95

Mocha – £3.20

Siocled poeth – £3.50

Coffi liqueur – £5.95

Detholiad o de a thrwythau – £2.65

Bwydlen i Blant

Pysgodyn mewn cytew crensiog, sglodion â chroen a phys slwtsh £5.95 (E, D, F, G)

Pasta penne gyda saws tomato ffres a bara garlleg £5.95 (D, G)

Byrgyr caws wedi grilio, sglodion a sôs coch £5.95 (D, G)

Darnau o gyw iâr crensiog, pys a sglodion £5.95 (D, E, G)